Bosch

Бош Групата е водещ глобален доставчик на технологии и услуги. В областите на автомобилните и индустриалните технологии, стоките за потребление и строителната индустрия през фискалната 2011 г. 302,519 служители генерират приходи от продажби в размер на 51.5 млрд. Евро. Бош Групата е съставена от Robert Bosch GmbH и над 350 поделения и регионални дружества в повече от 60 държави. Ако се прибавят и търговските и сервизни партньори, Бош е представен в 150 страни по света. Развойната, производствената и търговската мрежа на компанията са основа за бъдещото развитие. Бош е вложил над 4.2 милиарда Евро в развойна дейност през 2011 и е регистрирал 4 126 патента по целия свят. Със своите продукти и услуги, Бош допринася за повишаването на качеството на живот, осигурявайки решения, които са едновременно иновативни и рентабилни.
Компанията е създадена през 1886 в Щутгарт от Роберт Бош (1861-1942) като “Работилница за прецизна механика и електро инженерство”. Структурата на собствеността на Бош Групата гарантира нейната финансова независимост и свободата на предприемачеството. Това дава възможност на компанията да планира дългосрочно и да прави значителни инвестиции, с които да осигури бъдещето си. 92 % от капитала на Robert Bosch GmbH се държат от Фондация Роберт Бош (Robert Bosch Stiftung). Мнозинството от правата на глас се държат от индустриалния тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG, който упражнява предприемаческите функции на собственика. Останалата част от дяловете се управляват от семейство Бош и Robert Bosch GmbH. 


Разгледай 498,00 лв

Циркуляр ръчен 2050 W Bosch

Купи
Разгледай 318,00 лв

Циркуляр ръчен 1400 W Bosch

Купи
Разгледай 264,00 лв

Циркуляр ръчен 1100 W Bosch

Купи
Разгледай 228,00 лв

Циркуляр ръчен 1200 W Bosch

Купи
Разгледай 310,00 лв

Циркуляр ръчен 710 W Bosch

Купи
Разгледай 183,00 лв

Циркуляр ръчен 1200 W Bosch

Купи
Разгледай 279,00 лв

Циркуляр ръчен 1800 W Bosch

Купи
Разгледай 1 119,00 лв

Циркуляр ръчен акумулаторен 18.0 V

Купи
Разгледай 768,00 лв

Циркуляр настолен 1.40 kW Bosch

Разгледай 1 456,00 лв

Циркуляр настолен с герунг 2000 W Bosch

Купи
Разгледай 327,00 лв

Циркуляр настолен с герунг 1200 W Bosch

Купи
Разгледай 678,00 лв

Циркуляр настолен с герунг и изтегляне 1400 W Bosch

Купи

Секция банери