Bosch

Бош Групата е водещ глобален доставчик на технологии и услуги. В областите на автомобилните и индустриалните технологии, стоките за потребление и строителната индустрия през фискалната 2011 г. 302,519 служители генерират приходи от продажби в размер на 51.5 млрд. Евро. Бош Групата е съставена от Robert Bosch GmbH и над 350 поделения и регионални дружества в повече от 60 държави. Ако се прибавят и търговските и сервизни партньори, Бош е представен в 150 страни по света. Развойната, производствената и търговската мрежа на компанията са основа за бъдещото развитие. Бош е вложил над 4.2 милиарда Евро в развойна дейност през 2011 и е регистрирал 4 126 патента по целия свят. Със своите продукти и услуги, Бош допринася за повишаването на качеството на живот, осигурявайки решения, които са едновременно иновативни и рентабилни.
Компанията е създадена през 1886 в Щутгарт от Роберт Бош (1861-1942) като “Работилница за прецизна механика и електро инженерство”. Структурата на собствеността на Бош Групата гарантира нейната финансова независимост и свободата на предприемачеството. Това дава възможност на компанията да планира дългосрочно и да прави значителни инвестиции, с които да осигури бъдещето си. 92 % от капитала на Robert Bosch GmbH се държат от Фондация Роберт Бош (Robert Bosch Stiftung). Мнозинството от правата на глас се държат от индустриалния тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG, който упражнява предприемаческите функции на собственика. Останалата част от дяловете се управляват от семейство Бош и Robert Bosch GmbH. 


Разгледай 325,00 лв

Нивелир дигитален 600 мм Bosch

Купи
Разгледай 444,00 лв

Нивелир дигитален 600 мм Bosch

Купи
Разгледай 70,00 лв

Нивелир лазерен 5.0 м Bosch

Купи
Разгледай 444,00 лв

Нивелир лазерен 5-точков 30.0 м Bosch

Купи
Разгледай 555,00 лв

Нивелир лазерен линеен 10.0 m Bosch

Купи
Разгледай 230,00 лв

Нивелир лазерен линеен 10.0 м Bosch

Купи
Разгледай 175,00 лв

Нивелир лазерен линеен 10.0 м Bosch

Купи
Разгледай 105,00 лв

Нивелир лазерен линеен 7.0 м Bosch

Купи
Разгледай 1 040,00 лв

Professional Нивелир лазерен линеен 40.0 м Bosch

Купи
Разгледай 265,00 лв

Нивелир лазерен линеен 10.0 м Bosch

Купи
Разгледай 286,00 лв

Нивелир лазерен линеен 20.0 м Bosch

Купи
Разгледай 859,00 лв

Нивелир лазерен линеен/точков 50.0 м Bosch

Купи

Секция банери