Bosch

Бош Групата е водещ глобален доставчик на технологии и услуги. В областите на автомобилните и индустриалните технологии, стоките за потребление и строителната индустрия през фискалната 2011 г. 302,519 служители генерират приходи от продажби в размер на 51.5 млрд. Евро. Бош Групата е съставена от Robert Bosch GmbH и над 350 поделения и регионални дружества в повече от 60 държави. Ако се прибавят и търговските и сервизни партньори, Бош е представен в 150 страни по света. Развойната, производствената и търговската мрежа на компанията са основа за бъдещото развитие. Бош е вложил над 4.2 милиарда Евро в развойна дейност през 2011 и е регистрирал 4 126 патента по целия свят. Със своите продукти и услуги, Бош допринася за повишаването на качеството на живот, осигурявайки решения, които са едновременно иновативни и рентабилни.
Компанията е създадена през 1886 в Щутгарт от Роберт Бош (1861-1942) като “Работилница за прецизна механика и електро инженерство”. Структурата на собствеността на Бош Групата гарантира нейната финансова независимост и свободата на предприемачеството. Това дава възможност на компанията да планира дългосрочно и да прави значителни инвестиции, с които да осигури бъдещето си. 92 % от капитала на Robert Bosch GmbH се държат от Фондация Роберт Бош (Robert Bosch Stiftung). Мнозинството от правата на глас се държат от индустриалния тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG, който упражнява предприемаческите функции на собственика. Останалата част от дяловете се управляват от семейство Бош и Robert Bosch GmbH. 


Разгледай 464,40 лв

Bosch L5 Акумулатор 12 V 140.0 Ah 0092L50750

Купи
Разгледай 109,31 лв

Bosch M4 F45 Акумулатор 12 V 19.0 Ah 0092M4F450

Купи
Разгледай 70,15 лв

Bosch M6 006 Акумулатор 12V 7.0 Ah 0092M60090

Купи
Разгледай 98,17 лв

Bosch S4 001 Акумулатор 12 V 44.0 Ah 0092S40010

Купи
Разгледай 173,03 лв

Bosch S5 002 Акумулатор 12 V 54.0 Ah 0092S50020

Купи
Разгледай 203,61 лв

Bosch S5 005 Акумулатор 12 V 63.0 Ah 0092S50050

Купи
Разгледай 236,93 лв

Bosch S5 007 Акумулатор 12 V 74.0 Ah 0092S50070

Купи
Разгледай 311,53 лв

Bosch S5 013 Акумулатор 12 V 100.0 Ah 0092S50130

Купи
Разгледай 461,68 лв

Bosch T4 007 Акумулатор 12 V 170.0 Ah 0092T40770

Купи

Секция банери