Bosch

Бош Групата е водещ глобален доставчик на технологии и услуги. В областите на автомобилните и индустриалните технологии, стоките за потребление и строителната индустрия през фискалната 2011 г. 302,519 служители генерират приходи от продажби в размер на 51.5 млрд. Евро. Бош Групата е съставена от Robert Bosch GmbH и над 350 поделения и регионални дружества в повече от 60 държави. Ако се прибавят и търговските и сервизни партньори, Бош е представен в 150 страни по света. Развойната, производствената и търговската мрежа на компанията са основа за бъдещото развитие. Бош е вложил над 4.2 милиарда Евро в развойна дейност през 2011 и е регистрирал 4 126 патента по целия свят. Със своите продукти и услуги, Бош допринася за повишаването на качеството на живот, осигурявайки решения, които са едновременно иновативни и рентабилни.
Компанията е създадена през 1886 в Щутгарт от Роберт Бош (1861-1942) като “Работилница за прецизна механика и електро инженерство”. Структурата на собствеността на Бош Групата гарантира нейната финансова независимост и свободата на предприемачеството. Това дава възможност на компанията да планира дългосрочно и да прави значителни инвестиции, с които да осигури бъдещето си. 92 % от капитала на Robert Bosch GmbH се държат от Фондация Роберт Бош (Robert Bosch Stiftung). Мнозинството от правата на глас се държат от индустриалния тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG, който упражнява предприемаческите функции на собственика. Останалата част от дяловете се управляват от семейство Бош и Robert Bosch GmbH. 


Разгледай 28,00 лв

DREMEL Пистолет за топло лепене 100-240 V Bosch

Купи
Разгледай 67,00 лв

Пистолет за топло лепене 100-240 V Bosch

Купи
Разгледай 80,00 лв

DREMEL Пистолет за топло лепене 100-240 V Bosch

Купи
Разгледай 115,00 лв

Пистолет за топъл въздух 1800 W Bosch

Купи
Разгледай 93,00 лв

Пистолет за топъл въздух 1600 W Bosch

Купи
Разгледай 187,00 лв

Пистолет за топъл въздух 2000 W Bosch

Купи
Разгледай 377,00 лв

DREMEL Multi-Max Инструмент мултифункционален 270 W Bosch

Купи
Разгледай 237,00 лв

Инструмент мултифункционален 400 W Bosch

Купи
Разгледай 635,00 лв

Инструмент мултифункционален 400 W Bosch

Купи
Разгледай 185,00 лв

Инструмент мултифункционален 220 W Bosch

Купи
Разгледай 280,00 лв

Инструмент мултифункционален акумулаторен 10.8 V Bosch

Купи
Разгледай 885,00 лв

Ножица за ламарина 750 W Bosch

Купи

Секция банери