Hugo Brennenstuhl GmbH

Първите глави от успешната история на групата BRENNENSTUHL са написани в 1958г.
От тогава до днес компанията се развива изключително бързо и днес тя е глобален лидер в областта на електрическите и електронни технологии.
Успехът им се дължи на непрекъснатият поток от нови идея, иновативни продукти, които се разработват и развиват в близко сътрудничество с клиентите на компанията. 


Празна категория

Секция банери